A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokságának pünkösdi felhívása: ha az oláhok nem engedik Nyírő Józsefet újratemetni, háború lesz!


Tisztelt polgártársaink, magyar testvérek! A megszálló román hatalom, 22 év nemzetsorvasztás, ebből másfél évtized langymeleg RMDSZ-kollaboráslás után a román hatalom elérkezettnek látta az időt, hogy megfogyatkozott erdélyi nemzetrészünket, az őshonos magyarságot legelemibb jogaitól is megfossza. Megszüntették a még létre sem hozott magyar orvosi karnak még a látszatát is, felosztják a Székelyföldet közigazgatásilag, a magyarokra nézve hátrányos választási kerületeket alakítanak ki, és vélhetően a legelemibb csapást a szórványvidékek magyarságára kívánja mérni a betolakodó román többségbe való további, végleges felhígításához. Történelmi órákat élünk, amikor is bebizonyosodott az, amit mi mindig is tudtunk és hangoztattunk, hogy az úgynevezett euro-atlanti integrációra épített nemezetfeladó konszenzusos szomszédsági külpolitika csődbe jutott, noha a Károlyi Mihály nyomdokain járó „mértéktartónak és korrektnek” csúffolt magyar külügyi megnyilatkozások még mindig „optimista várakozással” tekintenek a román kormány soha be nem következő „pozitív fordulatai” elé. Felháborító az is, hogy Nyírő József temetése ürügyén a román külügyminisztérium rendelte be a magyar diplomácia képviselőjét, holott ez a lépés épp a magyar külügy részéről lett volna indokolt és elvárható a román külképviselet irányába. A román pofátlanság visszatért régi kerékvágásába, és nemhogy a III/III-as szabadkőműves Martonyi fémjelezte külügy hozza jól megszokott polkorrekt formáját, de az állítólagos „nemzeti ellenzék”, a Jobbik se gyakorol különösebb nyomást ezügyben a kormányra. Magyar Testvéreink, a szétszabdalt Nagy-Magyarország minden szegletéből! Ezekben a történelmi órákban létfontosságú, hogy az egyetemes magyarság megmutassa minél nagyobb erejét, ezért felszólítunk mindenkit, hogy aki csak teheti közülünk, minél nagyobb számban menjünk el a csíksomlyói búcsúba! Legyen a Szentlélek eljövetelének ünnepe egyben a magyarok Szent Lelke eljövetelének is az ünnepe! Legyen a mostani csíksomlyói búcsú titltakozás a román megszálló hatalom legújabb jogtipró intézkedései ellen, de egyben tiltakozás Trianon ellen is! Töltsön el minket a Magyarok Istenének Szent Lelke, és adjon erőt arra, hogy ez a pünkösdi búcsú legyen lezárása egy szégyenteljes 68 esztendőnek, és egy új történelmi korszak kezdete, melyben ezentúl minden másképp lesz, mint eddig volt!
És arra kérünk minden magyar testvérünket is, hogy utána minél többen kísérjük el a székelység nagy apostolát, Nyírő Jószefet utolsó útjára! Most tekintsünk el minden pártviszálytól, ne menjünk bele abba, hogy egy ellenszenves párt – egészen pontosan egyik a három ellenszenves párt közül – hogyan sajátította ki, és szervezte meg saját kampánycéljai érdekében a nagy író hazahozatalát, mert a jelenlegi körülmények között mindez eltörpül. Most párthovatartozás nélkül csak egy nagy párt legyünk, a Nemzet, az egyetemes magyarság pártja! És ha a megszálló oláh hatalom nem engedné Nyírő Józsefet Székelyudvarhelyen újratemetni, akkor az üres sírt kísérjük el és temessük azt. Temessük azt az ürességet, amelyet az elmúlt csaknem 68 év, de különösen az utóbbi 22 év politikájának az eredménytelensége eredményezett. És Nyírő József szellemében üzenjük vele az egész világnak, hogy vége a wilsonista hazugságnak, és nemcsak a Székelyföld, de Erdély egésze sem tartozik Romániához! Erdély sorsa felől a nyolcszáz év alatt fokozatosan betolakodott román többség nem dönthet, és nem is lehet befolyással! Ha Nyírő József hamvait nem helyezhetjük örök nyugalomra Székelyudvarhelyen, akkor háború lesz!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

2012 05. 19.