Románia és a románok a nemzetek HIV-fertőzése! – a Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség állásfoglalása Erdély elszakításának gyászos centenáriumán


Testületünk számára semmiféle meglepetést nem okozott sem a gyulafehérvári centenáriumi nagygyűlésen elhangzó magyarellenes skandálások, sem Kisszentlőrinc magyar helységnévtábláinak lefújása, sem Juncker-úrnak a szeparatista-magyarellenes ünnepséggel kapcsolatosan tett méltató kijelentései, és nem rejtjük véka alá, hogy a be nem tartott gyulafehérvári határozatok számonkérését teljes vakvágánynak tekintjük csakúgy, mint a független Erdély eszméjét. Számunkra csakis a kizárólag magyar Kárpátmedence, Nagy-Magyarország hiánytalan visszaállítása a járható út, és a korabeli Károlyi-Jászi féle hazaáruló magyar kormányzat asszisztálása nélkül soha létre nem jövő gyulafehérvári nagygyűlés tanulsága az, hogy románokkal a "békés együttélés" egy hazában lehetetlen. Jelképes értékű, hogy a román nemzeti ünnep, Erdély elszakításának a napja egyben az AIDS világnapja: Románia és a románok ugyanazt jelentik a magyarságnak és az emberiségnek, amit az AIDS az emberi szervezetnek: Románia és a román nép a nemzetek HIV-fertőzése! De azért a magunk módján mi, Székely-Magyar Nemzetőrök is "megünnepeltük" a centenáriumot. Egyrészt úgy, hogy a Magyarok Istene segedelmével méltó büntetéssel sújtottunk egy közismert neptunista hazaáruló gazembert (az illetőt nem nevezzük meg). A másik, hogy titkos ügyködésünkkel mi értük el, hogy a két bebörtönzött fiatalt, Beke Istvánt és Szőts Zoltánt mégsem vitték fokozottan védett börtönbe.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s.k.

2019 05.01.