Miért nem hisz Ron Werber Istenben?


A Heti Válasz múlt heti száma interjút készített Ron Werberrel, az "M"SZP 2002-es kampányának hírhedt izraeli irányítójával. A "kampányszakembernek", aki bevallása szerint mélyen kötődik a zsidósághoz, a riporter feltette a kérdést, miért nem hisz Istenben. A válasza a következő volt: ő és Isten már háromszor kölcsönösen megtagadták egymást, mielött megszületett volna. Először 1942-ben, amikor Újvidéken a magyar honvédek vagy csendőrök a zsidókat a Dunába lőtték, másodszor 1944-45 telén, amikor Budapesten a nyilasok lőtték a Dunába a zsidókat, harmadszor amikor "Auschwitzban" (helyesen Oœwięcimben) elgázosították a zsidókat.
Nos, a haláltáborok túlélői között ismert jelenség volt a "hol volt Isten Auschwitzban" kérdés feltevése, vagyis az átélt tömegtragédiák hatására megtagadták Istent, azonban Ron Werber koránál fogva aligha tartozhat közéjük. Ennek ellenére bárkinek, így az ő viszonya is Istenhez és Isten létéhez a magánügye, tegyük hozzá, a riporter ezirányú érdeklődését (és ezt egyáltalán nem Ron Werber iránti megértésből mondjuk) sajtóetikai szempontból kissé tapintatlannak is tekinthetnénk. Azonban ha már feltevődött a kérdés, a riportalanynak arra adott válasza annál figyelemre méltóbb. Felmerül a kérdés, hogy ha a gyűlöletguru tényleg ennyire kötődik a zsidósághoz, Istentagadását miért csak olyan zsidók ellen elkövetett gyilkosságokkal igazolja, amit vagy magyarok követtek el, vagy olyannal, amihez a Sztójai-kormány deportálásai révén a magyarok is hozzájárultak. A tótok, románok, szerbek és horvátok által elkövetett zsidóellenes tömeggyilkosságok miért nem fájnak neki, miért csak azok, amivel a magyarokat ekézheti? Werber úr nagyon jól tudhatja, hogy a riport nyomtatásban megjelenik, és ami nyomtatásban megjelenik, az mindig hozzáférhető marad. És ami hozzáférhető marad, arra később bármikor lehet hivatkozni. Tartunk attól, hogy Werber úr valójában nem a születését megelőző vészkorszak idején tagadta meg Istent, hanem amikor eladta lelkét a kisantant titkosszolgálatoknak. A kampányszakember előre kampányol azoknak, akiknek feladatuk lesz a maradék Magyarország végső felosztása is.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Egy tagja

2017 05. 01.