Gabikám, te nagyon segghülye! – nyílt levél Vona Gáborhoz hanukaüzenete alkalmából


Remélem nem veszed rossz néven, ha letegezlek, mert hozzám képest egy taknyos vagy, akinek fogalmna sincs a valós életről! A sajtóból értesültem, hogy hanuka alkalmából Köves Slomó személyén keresztül nyújtottál – immár nem először – békejobbot a zsidóságnak hanuka alkalmából. A kisantantbérenc MAZSIHISZ állítása szerint nekik sem átallottál karácsonyi üdvözletet küldeni, ez vagy igaz, vagy utólag találták ki, de ha igaz is, a Slomóhoz küldöttel ellentétben ez nem volt nyilvános, és ez itt a lényeg. Előkerült egy májusi felvétel egy beszédedről, ahol nagyon "megható" költői képpel éltél. A lövészárkokról beszéltél, hogy valakinek ki kell jönnie a több évtizedek óta állóháborúvá vált lövészárokból, annak ellenére, hogy mind az ellenség, mind a sajátjai lövöldöznek rá, fehér zászlóval a kezében, és hogy ugyanezt valakinek ugyanezt viszonoznia kéne a zsidóságtól is. Gabikám igazad van, nagyon szép gondolat, már mi is fogalmaztunk hasónlókat, még hosszú évekkel ezelőtt, amikor te még politikailag a "kamaszkorodban" javában zsidóztál.
Csak tudod már ott kezdődik a gond, hogy ha valaki a zsidóságot megszólítja, azt ne a vallási vezetőin keresztül tegye, mert a posztkommunista és kisantantbérenc MAZSIHISZ és a Slomó vezette EMIH ha nem is egyenlő mértékben, de egyaránt méltatlan a zsidóság vallási vezetésére, ugyanúgy, ahogy a katolikusokat sem a besúgó Erdő Péter, a reformátusokat sem az ugyancsak besúgó Bölcskei Gusztávon, vagy az evangélikusokat sem a migrációpárti Fabinyi Tamáson keresztül fogjuk megszólítani, mert ők mind ugyanúgy az általuk vezetett vallási közösségek szégyenei. A másik fő gond az, hogy nem mindegy az, hogy kicsoda, és minek a nevében nyújt békejobbot. Mi a valós magyar érdek nevében fogalmaztuk meg azt a gondolatot, hogy a szerb a tót a román előbb utóbb minden magyar nyelvű embert, így a cigányokat és az egyszerű hétköznapi tájékozatlan zsidókat is ki fogja irtani, vagy el fogja románosítani, tehát nekik is érdekük lenne összefogni az összmagyarsággal a szerb, a tót a román ellen. Te már eleve távol állsz ettől, hiszen annak idején te fogalmaztad meg azt a hatalmas idiotizmust, miszerint Trianonnak "a szerb a tót a román épp úgy vesztese", mint mi. De ha valaki például a Habsburg-restauráció, és "dejó, hogy március 15-én nem kell ünnepelni" politika nevében nyújt békejobbot, az nem a magyarság nevében teszi, úgyhogy ha nem sértünk meg, a te személyed már eleve hiteltelen ennek a gesztusnak a gyakorlására, legalábbis a magyarság nevében egészen biztosan.
A második gond a lövészárkos hasonlatoddal van, ugyanis ahol lövészárokból lőnek, és valaki kirohan fehér zászlóval és rohanni kezd az ellenséges lövészárok felé, hogy béküljünk, abból nem béke lesz, hanem káosz. Tudod, Gabikám, ez nem így működik, hogy "idelőjetek szovjet elvtársak!", gyere ide cipó, hamm bekaplak, megeszlek.
A harmadik gond, hogy a zsidók vallási vezetői között van-e olyan személy, aki egyáltalán érdemes arra, hogy békejobbot nyújtsunk feléje, és ha igen, fogadni fogja-e. Köves Slomó fején is van épp elég vaj, ezt meg is írtuk, ha más nem, a "Tett és Védelem", vagyis a zsidó gárda megszervezése, tehát ő sem egy makulátlan valaki. Ugyanakkor van egy hatalmas előnye a MAZSIHISZ-szel és a hozzá kapcsolódó balliberális holdudvarral szemben, és ezt nem dicséretnek szánjuk, hanem pusztán mint tényt szögezzük le, és egyszer már ezt is megírtuk: nevezetesen nincs kisantant bekötöttsége. Ő egy echte izraeli érdekeltségű zsidó, és azzal, hogy létrehozta a MAZSIHISZ konkurenciáját, az EMIH-et, azóta a hazai zsidó közélet szemétdombján nem kizárólag a kisantant bekötöttségű baloldal és MAZSIHISZ kukorékol, és ezért ezek ott ütik a Slomót, ahol lehet, és pozsonyi, belgrádi és bukaresti kenyéradóik által felbújtva titkos zsidó belháborút indítottak egyeduralmuk visszaszerzéséért, Slomóék kiszorításáért. Hangsúlyozzuk, nem vagyunk meggyőződve, hogy a Slomót is magyar érdekek vezetik, de mégis azzal, hogy az egyszerű, félrevezetett zsidókat leválasztják a baloldalról, azzal szándékuktól függetlenül csak jót tesznek, mert a kisantant ihletettségű kápós balliberális oldalnál bármi jobb!
És Gabikám, te nagyon segghülye, azzal, hogy a Slomónak udvarolsz, tudod mit fogsz elérni? Azt hogy az az egyszerű zsidó, aki az ő hatására azt mondaná, hogy elegem van a MAZSIHISZ-ből, és nem szavazok többé a baloldalra sem, azt látván, hogy a Slomó a "náci" Vona Gáborral, vagyis veled kokettál, azt mondja végül: "ja, akkor inkább megyek vissza a MAZSHISZ-hez, és szavazok továbbra is a Gyurcsányra!" A román titkoszszolgálat meg közben jót röhög azon, hogy a zsidókat éppen te hajtod vissza a megnyilvánulásaiddal az általuk irányított MAZSIHISZ és Gyurcsány karjaiba! Persze a Slomó nem hülye, hogy tönkretegye a saját munkáját, és jól felfogott érdekében kénytelen volt már egyszer visszautasítani a közeledésedet. De te idióta barom, ezt képtelen vagy megérteni, vagy nem akarod tudomásul venni, és mint valami buzi, aki rá vagy cuppanva, mégegy békejobbot nyújtasz neki! Tudod Gabikám, lehet itten teátrális békeüzeneteket küldözgetni, de tudomásul kell venni, hogy annak az egyszerű, tájékozatlan zsidónak, akinek kommunista gyökerű vallási vezetői, a balliberális politikával karöltve hetven éven kersztül mosták az agyát a náci veszélyről, attól nem várhatjuk el, hogy egyik pillanatról a másikra leesen a szeméről a hályog, és mintegy varázsütésre megvilágosodjon, és hirtelen nemzetivé váljon! Épp ezért hagynod kellene a Slomót, hogy csendben tegye a dolgát, és nem zaklatni az értelmetlen húgyagyú f…ságaiddal (elnézést!).
A másik, hogy ahogy a zsidóság nem érett még meg szellemileg a békülésre, úgy a pártod tagsága és általában a nemzeti oldal sem! Mert ezzel nemcsak a zsidókat osztod meg, de azóta saját pártodban is áll a bál a leveled miatt. Mire volt ez jó? Arra, hogy a román titkosszolgálat megint röhögjön, hogy végre a nemzeti oldal megint nem Trianonnal, és nem az elszakított nemzetrészek helyzetével van elfoglalva, hanem saját magával, meg a zsidókkal? Az ilyentől, mint te, általában azt szoktuk kérdezni, hogy "Neked valaki fizet, hogy ilyen hülye legyél, vagy gyárilag vagy komplett elmebeteg?". De tudjuk, esetedben az előbbiről van szó: valószínűleg a román titkoszsolgálat fizet. A lényeg, hogy a zsidókérdés színpadán mindig legyen performansz, amivel a közönég figyelmét kitűnően el lehet terelni például a növekvő erdélyi román elnyomásról, vagy az alföldi román etnikai térnyerésről!
Az a legszebb, hogy egyre több balliberális értelmiségi szájából, akiknek évtizedeken keresztül a nacionalizmus, az "antiszemitizmus", a "nácizmus", a "cigányellenesség" és mindenféle rasszizmus elleni harc volt az alfájuk és omegájuk, azt hallani, hogy a Jobbik az egyetlen kiút az orbánizmusból. Hogy van ez? Az antifasiszta harcosok épp a cigányellenes és rasszista párt felé kezdik menteni antifasiszta irhájukat? Itt lepleződtek le, hazugság az egész nácizmus, rasszizmus és miegymás elleni küzdelem, ahogy hazugság a te pártod nemzeti mivolta is! Itt valójában nincs se zsidó-, se cigány-, se náci- se antiszemita lövészárok! Itt egy narancsos-cionista-vatikanista lövészárok van, meg egy kisantant lövészárok! És a balliberális oldal évtizedeken keresztül a MAZSIHISZ-szel karöltve a zsidóságot a náciveszély elleni harc örve alatt szépen a kisantant lövészárokba terelte, ahogy te most szépen csendben éppen a Jobbikot tereled melléjük! De mindegy, hogy ki melyik lövészárokba kerül, mindkét oldalon megvezetett magyarok harcolnak egymás ellen – a szerb, a tót a román meg közben jót röhög rajtunk!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

2017 03. 04.