Az egyetemes magyarság nevében követeljük a dilettáns vigyordiplomata Martonyi leváltását, és az új választási törvény módosítását!


Tisztelt kormány!
Testületünk immár másodjára kénytelen hangot adni azon követelésének, hogy a szervilis Martonyi János teljesen alkalmatlan a külügyminiszteri poszt betöltésére. Nemcsak azért mert dicstelen elődei, Jeszenszky, Kovács László, Göncz Kinga által megkezdett, sehovase utat folytatva, immár sokadjára mond le a Magyar Nép nevében, annak megkérdezése nélkül Hazánk jogos területi igényeiről, hanem mert sorozatosan veszi semmibe elszakított véreink megaláztatását, aminek csak legkirívóbb esete a 18 éves Bilicki Ervinnek a délvidéki szerb betolakodók általi brutális kivégzésének szó nélkül hagyása. Külügyminiszterük tudvalevőleg a következő kormányzati ciklustól nem kívánja dicstelen pályáját folytatni, amit üdvözlünk is, és talán nem is ragadtunk volna sokadjára tollat egy távozni szándékozó miniszter eltávolításáért, ha nem éppen az ukrajnai események, melyek súlyosan érintik Hazánk északkeleti, ukrán megszállás alatt álló megyéinek sorsát, az ott élő őshonos magyar közösséggel együtt, nem követelnének teljes embert ezekben az órákban erre a felelősségteljes posztra. Ukrajnában lőnek, talán holnap Kárpátalján is, a román elnök és a kisinyovi román követ nyíltan beszélnek Moldávia bekebelezéséről, és ebben a helyzetben az önök külügyminisztere (mert a mienk nem lehet) egyetlen fontos dolgának tekinti, hogy pályáját egy területlemondó maratonnal zárva ismét kijelenti, hogy nincs területi követelése Magyarországnak, és kiad egy semmitmondó nyilatkozatot az ukrán nemzet érdekeiről, melyben az iménti nyilatkozat szellemében nemhogy területi követeléseket nem vet fel, de még Kárpátaljáról és az ottani magyarságról sem tesz említést. Ebben a kritikus külpolitikai helyzetben nincs más megoldás, mint rovott múltú ügynökminiszterüknek végre az egyetemes magyarság érdekében végre útilaput kössenek a talpára, s a Magyar Nép szent nevében követeli Testületünk parancsnoksága is Martonyi János menesztését.
A Haza iránt érzett felelősségünk tudatában és szeretetünk átérzeésével követeljük továbbá az Egyetemes Magyarság nevében az Országgyűléstől, pontosabban annak kétharmadát adó Fidesz frakciójától az új választási törvény módosítását úgy, hogy visszaállítják a kompenzációs listát. A jelenleg érvényben lévő választási törvény értelmében a szavazatok egynegyedével is megszerezhető a parlamenti mandátumoknak akár a kétharmada, és figyelembe véve azt, hogy a legsötétebb hazaáruló és nemzetellenes erők, az MSZP, az Együtt-PM és a dékápó választási szövetséget alkotott, a soron következő országgyűlési választások Magyarország számára életveszélyes kimenetelt is magukba hordoznak.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

2014. 02. 03.